Program

Po przeprowadzeniu procedury kwalifikacyjnej tj test, analiza potrzeb klienta oraz analiza multiinteligencji, przedstawiamy sugestie co do rodzaju kursu i rozkładu materiału w celu doskonalenia poszczególnych kompetencji językowych. W dalszej perspektywie, poznając specyfikę funkcjonowania danej firmy, przygotowujemy szczegółowy program szkolenia językowego.

Materiały dydaktyczne, które proponujemy zawierają mnóstwo zagadnień praktycznych, ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych, są też pomocne w rozwijaniu umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Ponadto, dbając o podwyższanie jakości naszych szkoleń językowych, wprowadzamy szereg nowości rynkowych takich jak nauczanie z wykorzystaniem multimediów, komunikatora skype czy też wideo-konferencji.

Opracowując odpowiedni program nauczania – stwarzamy naszym klientom możliwość uczestnictwa w szkoleniach o najwyższej jakości – ukierunkowanych na zdobycie odpowiednich kompetencji językowych zarówno w środowisku zawodowym jak i prywatnym. Posiadając wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu instytucjonalnych szkoleń językowych, wiemy jak istotne jest określenie właściwego celu nauczania, a tym samym utrzymanie stałego poziomu motywacji wśród uczestników szkoleń. Powyższe rozwiązania, oprócz przeprowadzania odpowiednich testów diagnostycznych, jest jednym z najlepszych sposobów weryfikacji wiedzy zdobytej podczas szkolenia.

Nasza szkoła prowadzi kursy językowe w oparciu o obowiązującą w Unii Europejskiej skalę Rady Europy. Poziomy zaawansowania języka przedstawiają się następująco:

  • A1 beginners/elementary – poziom podstawowy/początkujący
  • A2 pre-intermediate – poziom niższy-zaawansowany
  • B1 intermediate – poziom średnio-zaawansowany
  • B2 upper-intermediate – poziom wyższy-zaawansowany
  • C1 advanced – poziom zaawansowany
  • C2 proficiency – poziom biegłości językowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*