Lektorzy

Zespół profesjonalnych i doświadczonych lektorów, prowadzących zajęcia z języka angielskiego, jak również niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego i rosyjskiego zapewnia wysoką jakość programu szkoleniowego.

Każdy lektor posiada udokumentowane kwalifikacje lingwistyczno-metodyczne, a także sprawdzone umiejętności interpersonalne pozwalające utrzymać zaangażowanie grupy na odpowiednim poziomie. Ponadto zatrudniamy kadrę lektorów, posiadającą wykształcenie specjalistyczne tj administracyjne, prawnicze, ekonomiczne, techniczne, zdrowie publiczne itp.