Monitorowanie postępów

  1. Przeprowadzenie testów i analiz kwalifikacyjnych na odpowiedni poziom znajomości języka, przed rozpoczęciem szkolenia.
  2. Przeprowadzenie zajęć pilotażowych w okresie pierwszego miesiąca
  3. Przeprowadzanie miesięcznych, pisemnych ewaluacji uczestników z postępów szkolenia
  4. Przeprowadzanie specjalnie przygotowywanych testów postępów w nauce po zakończeniu każdego modułu szkolenia.
  5. Sporządzanie szczegółowych raportów dotyczących każdego słuchacza po zakończeniu każdego modułu szkolenia analizujących kompetencje językowe i postępy słuchacza wraz z zaleceniami lektora (przy założeniu minimum 50% obecności).
  6. Prowadzenie dziennika kursu zawierającego – listy obecności, wykaz materiałów dydaktycznych, oraz inne istotne komentarze dotyczące szkolenia.
  7. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad realizacją szkolenia przez okres trwania umowy.
  8. Sporządzenie certyfikatów ukończenia szkolenia językowego.