POZIOMY

A1 Elementary / Breakthrough

poziom podstawowy/początkujący

 • Słuchanie – osoba rozumie słowa i proste wyrażenia, proste instrukcje
 • Mówienie – osoba potrafi zadawać i odpowiadać na proste pytania związane ze sprawami dla niego ważnymi lub dotyczącymi znanych tematów
 • Czytanie – osoba rozumie kluczowe słowa, proste zdania, rozumie proste informacje zawarte w tekstach, ogłasza instrukcje
 • Pisanie – osoba potrafi napisać proste słowa i zdania, potrafi wypełnić formularz, napisać notatkę zawierającą czas, miejsce i miejsce

A2 Pre-intermediate / Waystage

poziom niższy-zaawansowany

 • Słuchanie – osoba rozumie proste wypowiedzi lub rozmowy dotyczące tematów codziennych, potrafi zrozumieć główne myśli w krótkiej, jasno sformułowanej wiadomości lub ogłoszeniu
 • Mówienie – osoba potrafi wyrazić swoją opinię, używa podstawowej gramatyki i słownictwa (język przerywany), potrafi sobie radzić w krótkich rozmowach towarzyskich
 • Czytanie – osoba potrafi zrozumieć krótkie, proste teksty, czyta ogłoszenia, znaki, karty dań, rozkłady jazdy
 • Pisanie – osoba potrafi wypełnić formularz, napisać krótki prosty list lub widokówkę, potrafi napisać e-mail i sms

B1 Intermediate / Threshold

poziom średnio-zaawansowany

 • Słuchanie – osoba rozumie instrukcje i wypowiedzi dotyczące spraw publicznych, jest w stanie zrozumieć wygłoszoną w normalnym tempie wypowiedź na ustalone tematy, zwykle jest w stanie zrozumieć rozmowę pomiędzy dwoma native speakers
 • Mówienie – osoba potrafi wyrazić swoje opinie na abstrakcyjne / kulturowe tematy, pomimo problemów z gramatyką i słownictwem, możliwa jest wymiana i poglądów w rozmowie z native speakers
 • Czytanie – osoba potrafi przeczytać teksty ogólne i artykuły, rozumie korespondencję firmową
 • Pisanie – osoba potrafi napisać list albo zrobić notatkę na znane sobie tematy, jest w stanie zainicjować podtrzymać rutynową korespondencję

B2 Upper-intermediate / Vantage

poziom wyższy-zaawansowany

 • Słuchanie – osoba potrafi zrozumieć formalną i nieformalną grupową dyskusję, jest w stanie zrozumieć dłuższe wypowiedzi i wykłady, rozumie większość wiadomości telewizyjnych i programów o sprawach bieżących
 • Mówienie – osoba potrafi dość swobodnie prowadzić rozmowę na typowe i nietypowe tematy, może brać czynny udział w formalnych i nieformalnych dyskusjach, potrafi angażować się w dłuższe konwersacje na bardzo różne tematy
 • Czytanie – osoba jest w stanie zrozumieć bardzo szczegółowe instrukcje lub rady, potrafi zrozumieć długie teksty dotyczące tematów zawodowych, artykuły prasowe lub prasę branżową, rozumie współczesną prozę literacką
 • Pisanie – osoba potrafi pisać zrozumiale szczegółowe teksty, potrafi sporządzić notatki dotyczące wypowiedzi innej osoby i napisać nawet niestandardowy list, potrafi napisac raport, memorandum list formalny

C1 Advanced / Effective

poziom zaawansowany

 • Słuchanie – osoba nie ma kłopotów z rozumieniem języka obcego, jest w stanie zrozumieć subtelności językowe (humor, sarkazm), potrafi rozpoznać znaczenie szerokiego zakresu wyrażeń idiomatycznych i potocznych, nie ma problemów ze zrozumieniem nawet, jeśli rozmówcy mówią w szybkim tempie
 • Mówienie – osoba potrafi się wypowiadać płynnie i spontanicznie, brać udział w każdej rozmowie i dyskusji, nawet na tematy abstrakcyjne, potrafi uczestniczyć w grupowej dyskusji oraz może jej przewodniczyć, popełnia niewielkie błędy gramatyczne i leksykalne
 • Czytanie – osoba rozumie wszystkie formy języka pisanego takie jak podręczniki akademickie, artykuły specjalistyczne, działa literackie, standardową i niestandardową korespondencję, potrafi zrozumieć szeroki zakres długich, skomplikowanych tekstów na tematy abstrakcyjne
 • Pisanie – osoba jest w stanie przygotować profesjonalną korespondencję, potrafi napisac esej, raport oraz list, dostosowując styl tekstu do potęcjalnego czytelnika, potrafi napisac streszczenie i recenzję prac specjalistycznych i utworów literackich

C2 Proficiency – Mastery

poziom biegłości językowej

 • Słuchanie – osoba nie ma kłopotów z rozumieniem języka obcego, jest w stanie zrozumieć ubtelności językowe (humor, sarkazm), potrafi rozpoznać znaczenie szerokiego zakresu wyrażeń idiomatycznych i potocznych, nie ma problemów ze zrozumieniem nawet, jeśli rozmówcy mówią w szybkim tempie
 • Mówienie – osoba potrafi się wypowiadać płynnie i spontanicznie, brać udział w każdej rozmowie i dyskusji, nawet na tematy abstrakcyjne, potrafi uczestniczyć w grupowej dyskusji oraz może jej przewodniczyć, popełnia niewielkie błędy gramatyczne i leksykalne
 • Czytanie – osoba rozumie wszystkie formy języka pisanego takie jak podręczniki akademickie, artykuły specjalistyczne, działa literackie, standardową i niestandardową korespondencję, potrafi zrozumieć szeroki zakres długich, skomplikowanych tekstów na tematy abstrakcyjne
 • Pisanie – osoba jest w stanie przygotować profesjonalną korespondencję, potrafi napisac esej, raport oraz list, dostosowując styl tekstu do potęcjalnego czytelnika, potrafi napisac streszczenie i recenzję prac specjalistycznych i utworów literackich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*